Nie wszyscy użytkownicy samochodu zdają sobie sprawę, że o opony należy szczególnie dbać również w trakcie ich przechowywania. Sezonowa wymiana opon wiąże się również z niedogodnością ich transportowania do miejsca wymiany i powrotu do domu, ze świeżo zdjętym kompletem kół, które często nie mieszczą się w bagażniku małego pojazdu i muszą być transportowane również na siedzeniach.

Nie każdy posiada odpowiednie miejsce, w którym może prawidłowo przechować opony - a należy podkreślić, że ich niewłaściwe składowanie może znacząco skrócić okres ich żywotności, co z kolei może wiązać się ze znacznym wydatkiem na zakup nowych "gum" w kolejnym sezonie. Wymiana opon i kół w sezonie nie musi być dla Państwa uciążliwa.
Miejsce przechowywania powinno bezwzględnie być pozbawione obecności wszelkich rozpuszczalników oraz innych produktów ropopochodnych. Ważna również jest temperatura przechowywania, brak dostępu światła słonecznego, wentylacja pomieszczenia.

Nie bez znaczenia jest sposób przechowywania - opony wraz z obręczami mogą być przechowywane w pozycji pionowej o ile są podwieszone; przechowywanie w pozycji leżącej wiąże się z koniecznością ich przekładania co kilka tygodni w celu uniknięcia odkształceń. Podobnie wyglądać winno przechowywanie opon bez obręczy w pozycji pionowej - także należy je obracać aby nie powstały odleżyny. Samej opony nie powinno się jednak wieszać na hakach, jak również nie należy składować poziomo - w ten sposób najłatwiej ją uszkodzić.