Temperatura około 35 stopni w aucie po 1.5h jazdy obniża koncentrację kierowcy o 65%. Wykazały to wielokrotne testy praktyczne prowadzone przez Opla. Tak więc nie należy oszczędzać klimatyzacji w czasie upałów. W poprawnie klimatyzowanym aucie koncentracja kierowcy pozostaje na właściwym poziomie mimo wysokiej temperatury na zewnątrz. Klimatyzacja jest szczególnie zalecana jest dla osób z nadciśnieniem tętniczym.

Układ klimatyzacji wymaga przeprowadzenia okresowych przeglądów w celu sprawdzenia jego wydajności .Jeżeli jest to możliwe układ powinien być opróżniany i napełniany raz w roku Jest to jedyny sposób na upewnienie się, czy w układzie znajduje się odpowiednia ilość czynnika. Wiele osób w tym momencie spyta po co? -skoro mam lodówkę i pracuje bezawaryjnie kilka lat i nie trzeba tam nic kontrolować. I tu każdy co do lodówki będzie miał rację! – lecz układ klimatyzacji samochodowej nie jest lodówką, w odróżnieniu od niej ze względu na środowisko w jakim pracuje (czyli cały czas drgający silnik) posiada połączenia elastyczne specjalnymi przewodami gumowymi które mimo bardzo grubych ścianek powodują ,że gaz przez nie przenika .Przyjmuje się ,że średnio w roku może ubyć z układu około 15% jego objętości i nie jest to uznawane jako uszkodzenie. Oznacza to ,że w układzie, który nie był obsługiwany przez kilka lat ,ilość czynnika chłodniczego może się znacznie zmniejszyć co oczywiście będzie miało wpływ na wydajność układu. Wraz z czynnikiem w układzie klimatyzacji krąży olej, którego zadaniem jest uszczelnienie i smarowanie elementów układu. W przypadku niewystarczającej ilości czynnika sprężarka, aby uzyskać żądana temperaturę będzie musiała pracować dłużej przy mniejszym smarowaniu .Taka praca sprężarki spowoduje generowanie większej ilości opiłków i w następstwie zacieranie się elementów sprężarki oraz zatykanie układu klimatyzacji. Koszty naprawy będę bardzo wysokie.

 

STARWASH OFERUJE SERWIS UKŁADU KLIMATYZACJI:

– wymiana filtra pyłkowego (kabinowego)
– odessanie czynnika oraz zużytego oleju z układu
– wytworzenie próżni
– wpuszczenie świeżego oleju wraz z czynnikiem UV
– wpuszczenie właściwej ilości czynnika R 134a do układu
– zbadanie ciśnień i temperatury w układzie
– odgrzybienie układu poprzez 30 min. ozonowania

 

Czas potrzebny na ww czynności to ok. 1-1.15 min
Koszt od 70 do 150 zł (bez kosztów filtra)
W przypadku nieszczelności lub innego uszkodzenia układu stwierdzonego w trakcie czynności – nie nabija się układu czynnikiem R 134a. Zabraniają tego przepisy.